Velkommen til digital konferanse i regi av Trøndelag Fylkeskommune og Frivillighet Norge

Frivillighet i en ny hverdag

Frivillighet Norge inviterer, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, til en kveld med kompetansehevende foredrag for frivillige organisasjoner i Trøndelag mandag 14. september kl 17.00-19.30.

Tema for kvelden vil være:

  • Informasjon om Trøndelag Fylkeskommunes arbeid med frivillighet
  • Hvordan starte opp etter krisen – få med nye og starte aktivitet
  • Korona og frivilligheten – hvordan påvirker korona frivilligheten
  • Introduksjon av Ungfritid.no
  • Frivillighetens år 2022 

Arrangementet er gratis, åpent for alle og gjennomføres digitalt i Zoom. For å få tilsendt link til arrangementet må du melde deg på.

Dette er en digital konferanse. Har du utfordringer mer å delta digitalt ta kontakt med siri@frivillighetnorge.no for å undersøke muligheter får å følge konferansen.

Tid: Mandag 14 september kl. 17:00-19:30
Sted: Digitalt (lenke sendes ut i forkant av arrangementet)
Påmelding: Gratis
Arrangør: Trøndelag Fylkeskommune og Frivillighet Norge

Personvern
Ved å melde meg på dette eventet samtykker jeg til at informasjon om mitt navn, organisasjon, stilling/verv distribueres til alle medarrangører, foredragsholdere/innledere på arrangementet. All informasjon i skjema lagres av Frivillighet Norge til oppfølging etter arrangementet er sendt ut og slettes så fra våre registre. Jeg er også inneforstått med at det kan tas opptak av arrangementet i hensikt å skrive referater. Dersom opptaket skal publiseres vil det være etter samtykke lenger ned i dette skjema.

* Angir obligatorisk
Samtykker du til at Frivillighet Norge kan publisere hele opptaket av dette arrangementet? Det vil uansett bli tatt opptak av arrangementet til internt bruk for å skrive referater.

Frivillighet Norge vil gjerne holde kontakt med deg og gi deg relevant informasjon, nyheter, tips og invitasjoner fra frivilligheten. Velg her hvilke av våre lister du ønsker å stå på. Hvis du allerede står på disse listene så vil vi ikke slette deg om du ikke krysser av her. (Du vil heller ikke få dobbelt opp med eposter..)