Frivillighetskonferansen Nordland 2020

Velkommen til digitalt konferanse i regi av Norland Fylkeskommune og Frivillighet Norge.

Tid: Lørdag 14. november 2020, kl. 10:00 – 14:00
Sted: Digitalt

Målgruppe:
Frivillige lag og foreninger i Nordland, frivilligsentraler, kommuner og andre interesserte.

Tema:
- Samspill mellom kommunen og frivilligheten 
- Synliggjøring, rekruttering og inkludering
- Tilskuddsordninger og søknadsskriving

Pris: 
Gratis

Detaljer:
For å få tilsendt lenke til arrangementet, må du melde deg på.

Detaliert program kommer

Påmeldingsfrist: 
9. november

Arrangør: 
Frivillighet Norge og Nordland fylkeskommune


Eventuelle spørsmål kan rettes til 
Tove Solvang, Nordland fylkeskommune
E-post tovsol@nfk.no
Tlf 915 87874

Personvern
Ved å melde meg på dette eventet samtykker jeg til at informasjon om mitt navn, organisasjon, stilling/verv distribueres til alle medarrangører, foredragsholdere/innledere på arrangementet. All informasjon i skjema lagres av Frivillighet Norge til oppfølging etter arrangementet er sendt ut og slettes så fra våre registre. Jeg er også inneforstått med at det kan tas opptak av arrangementet i hensikt å skrive referater. Dersom opptaket skal publiseres eller streames vil det være etter samtykke lenger ned i dette skjema.

 
* Angir obligatorisk
Samtykker du til at Frivillighet Norge kan publisere hele opptaket av dette arrangementet? Det vil uansett bli tatt opptak av arrangementet til internt bruk for å skrive referater.

Frivillighet Norge vil gjerne holde kontakt med deg og gi deg relevant informasjon, nyheter, tips og invitasjoner fra frivilligheten. Velg her hvilke av våre lister du ønsker å stå på. Hvis du allerede står på disse listene så vil vi ikke slette deg om du ikke krysser av her. (Du vil heller ikke få dobbelt opp med eposter..)