Velkommen til digitalt arrangement i regi av Helsedirektoratet og Frivillighet NorgeVelkommen til digitalt møte "Får vi i gang fritidsaktivitetene barn og unge trenger nå?"

Når: Onsdag 24. mars klokka 12-13.00
Hvor: Digitalt seminar (Zoom)
Påmelding: Gratis, men krever påmelding. Ved påmelding får du bekreftelse på e-post med lenke til det digitale møtet i Zoom. 

Helsedirektoratet og Frivillighet Norge inviterer frivillige organisasjoner til et digitalt møte om pandemien og fritidsaktiviteter for barn og unge. Vi jobber for at alle barn og unge skal få delta i en varig og organisert fritidsaktivitet og være del av et sosialt fellesskap. Under koronapandemien har vi sett hvor stor betydning dette har for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Vi har lært mye om hvordan vi må tilpasse og legge til rette for aktivitet, basert på lokale smittevernsregler. Dette er vi ikke ferdige med. Nå må vi sammen planlegge for å få hverdagen i gang igjen. Vi ønsker å holde smitten nede og aktivitetene oppe. En hel generasjon er avhengig av frivillige organisasjoner som tilbyder av fritidsaktiviteter, og Helsedirektoratet støtter tiltak for økt deltakelse og aktivitet i frivillige organisasjoner når mulighetene er der. 

Program
Innlegg og oppdateringer fra Helsedirektør Bjørn Guldvog og leder av Helse- og omsorgskomiteen Geir Jørgen Bekkevold. Frivillige organisasjoner deler sine erfaringer fra året som har gått, og Frivillighet Norge informerer om kampanje for rekruttering til fritidsaktiviteter med Ungfritid.no. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge ønsker velkommen og Generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal deler erfaringer fra pandemien.

Personvern
Ved å melde meg på dette eventet samtykker jeg til at informasjon om mitt navn, organisasjon, stilling/verv distribueres til alle medarrangører, foredragsholdere/innledere på arrangementet. All informasjon i skjema lagres av Frivillighet Norge til oppfølging etter arrangementet er sendt ut og slettes så fra våre registre. Jeg er også inneforstått med at det kan tas opptak av arrangementet i hensikt å skrive referater. Dersom opptaket skal publiseres eller streames vil det være etter samtykke lenger ned i dette skjema.

* Angir obligatorisk
Samtykker du til at Frivillighet Norge kan publisere hele opptaket av dette arrangementet? Det vil uansett bli tatt opptak av arrangementet til internt bruk for å skrive referater.

Frivillighet Norge vil gjerne holde kontakt med deg og gi deg relevant informasjon, nyheter, tips og invitasjoner fra frivilligheten. Velg her hvilke av våre lister du ønsker å stå på. Hvis du allerede står på disse listene så vil vi ikke slette deg om du ikke krysser av her. (Du vil heller ikke få dobbelt opp med eposter..)