Velkommen til arrangementet "Bryr vi oss om Europa?" i Frivillighet Norge og Den norske Helsingforskomité!

Velkommen til arrangement i Frivillighet Norge: Bryr vi oss om Europa?

Bryr vi i Norge oss om hva som skjer i Europa eller sitter vi stille og betaler for at andre sørger for sosial og økonomisk utjevning i vår verdensdel? Er den jevne norske borger like engasjert i europeiske spørsmål som den svenske, danske eller tyske? Eller har vi det for bra som vi har det til å engasjere oss i vår egen og andres sikkerhet? Vi tar debatten om Europas posisjon i Norge og Norges posisjon i Europa under uke 33.

Torsdag 13. august klokka 12.00-13.00. Arrangementet foregår på nett. Lenke vil sendes ut til påmeldte.

Personvern
Ved å melde meg på dette eventet samtykker jeg til at informasjon om mitt navn, organisasjon, stilling/verv distribueres til alle medarrangører, foredragsholdere/innledere på arrangementet. All informasjon i skjema lagres av Frivillighet Norge til oppfølging etter arrangementet er sendt ut og slettes så fra våre registre.

 
* Angir obligatorisk
Det vil bli tatt bilder under arrangementet som kan bli brukt i Frivillighet Norges kanaler, herunder sosiale medier, pressutsendelser og trykksaker. Er du komfortabel med å havne på slike bilder?

Frivillighet Norge vil gjerne holde kontakt med deg og gi deg relevant informasjon, nyheter, tips og invitasjoner fra frivilligheten. Velg her hvilke av våre lister du ønsker å stå på. Hvis du allerede står på disse listene så vil vi ikke slette deg om du ikke krysser av her. (Du vil heller ikke få dobbelt opp med eposter..)