Velkommen til digitalt kurs:
Hvordan kan du bruke Ungfritid.no som verktøy?


Arrangører: Trøndelag fylkeskommune og Frivillighet Norge
Sted: Digitalt kurs på Zoom (lenke sendes på e-post til alle påmeldte før kurset starter)
Tid: 13.02.24 kl. 18:00 - 19:30
Pris: Gratis. Påmelding er nødvendig.


Gjør din organisasjon synligere lokalt og bidra til å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter

Trøndelag fylkeskommune og Frivillighet Norge inviterer til kurs i bruk av fritidsoversikten Ungfritid.no. Oversikten er gratis å bruke for alle lag, foreninger og fritidsklubber som har faste aktiviteter for barn og unge fra 0-26 år. 

På kurset vil du lære: 
  • Hvordan du kan registere en bruker og organisasjon på Ungfritid.no
  • Hvordan du kan registere aktiviteter og tilbud på Ungfritid.no
  • Hvordan du tar imot nye deltakere som melder sin interesse på Ungfritid.no
  • Tips og råd til markedsføring 

Samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Frivillighet Norge 
Trøndelag fylkeskommune har gått sammen om å øke deltagelsen blant barn og unge. Målet er å få alle lag, foreninger og organisasjoner til å registrere seg på Ungfritid.no. Kurset er et tiltak for å få dette til. 

Personvern
Ved å melde meg på dette eventet samtykker jeg til at informasjon om mitt navn, organisasjon, stilling/verv distribueres til alle medarrangører, foredragsholdere/innledere på arrangementet. All informasjon i skjema lagres av Frivillighet Norge til oppfølging etter arrangementet er sendt ut og slettes så fra våre registre.
* Angir obligatorisk
Samtykker du til at Frivillighet Norge kan publisere hele opptaket av dette arrangementet? Det vil uansett bli tatt opptak av arrangementet til internt bruk for å skrive referater.

Frivillighet Norge vil gjerne holde kontakt med deg og gi deg relevant informasjon, nyheter, tips og invitasjoner fra frivilligheten. Velg her hvilke av våre lister du ønsker å stå på. Hvis du allerede står på disse listene så vil vi ikke slette deg om du ikke krysser av her. (Du vil heller ikke få dobbelt opp med eposter..)