Velkommen til Lev Vel og Møteplass folkehelse

Velkommen til den store folkehelsedagen!
20. mars inviterer vi til en hel dag om folkehelse. ExtraStiftelsen og Frivillighet Norge arrangerer LEV VEL og Møteplass folkehelse som setter fokus på folkehelse, deltagelse og rekrutering. Dagen åpnes av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Bramo. Det blir besøk fra blant annet Helsedirektoratet, Bufdir, Folkehelseinstituttet, Institutt for samfunnsforskning, NTNU, Alle med og flere frivillige organisasjoner.
 
Hvordan står det til med folkehelsa?
I 2019 har regjeringen varslet en ny folkehelsemelding, og det forventes at frivilligheten vies mye plass i meldingen. Men hva er egentlig folkehelse, og på hvilken måte kan frivilligheten bidra til å bedre denne? Vi løfter både akademiske og praktiske eksempler for å løfte perspektiver på folkehelse og frivillighet.
 
Hvordan kan frivillig innsats forebygge ensomhet og bidra til god folkehelse?
Frivillighet Norge har i perioden 2015-2018 drevet Kampanjen for økt felleskap og sosial støtte, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kampanjen er tett knyttet opp til rekrutteringsverktøyet Frivillig.no. Kampanjen er evaluert og nå vil Frivillighet Norge dele erfaringer med økt rekruttering til frivillig sektor.
 
Hvilke utfordringer har vi avdekket i kampanjeperioden? Inspirerer vi nye grupper i befolkningen til å engasjere seg, og skapes det et større mangfold blant de frivillige? Medfører digitale rekrutteringsmetoder at flere nye frivillige blir inkludert i organisasjonenes fellesskap?
 
Hvordan kan flere delta i frivillige organisasjoner?
Hvordan kan organisasjonene klare å involvere flere? Hva er det vi ikke gjør som kan bidra til at flere deltar i det fellesskapet frivilligheten utgjør? Eller hva gjør din organisasjon som andre kan lære av? Og hvordan kan det offentlige hjelpe til? 
 
Uansett om man driver med idrett, kor eller internasjonalt arbeid gjør det å være med i en frivillig organisasjon noe med deg. Det fyller hverdagen, skaper sosiale nettverk og gir kunnskap og mestring. Likevel er det mange som ikke er med. Vi deler informasjon, inspirasjon og utfordrer til erfaringsdeling og idémyldring om hvordan vi kan bidra til at flere deltar.
 
 
Sted: Marmorsalen, Sentralen i Oslo
Tid: 09.00 – 15.00 
LEV VEL kl. 09.00 – 11.30
Lunsj kl. 11.30
Møteplass folkehelse kl. 12.00 – 15.00
 
Det er gratis å deltaHvis du har noen spørsmål ta kontakt med Hege Bjørnsdatter Braaten (hege@extrastiftelsen.no) om Lev Vel eller Siri Holm Lønseth (siri@frivillighetnorge.no) om Møteplass folkehelse 
* Angir obligatorisk
Det vil bli tatt bilder under arrangementet som kan bli brukt i Frivillighet Norges kanaler, herunder sosiale medier, pressutsendelser og trykksaker. Er du komfortabel med å havne på slike bilder?
Det vil bli tatt bilder under arrangementet som kan bli brukt i Frivillighet Norges kanaler, herunder sosiale medier, pressutsendelser og trykksaker. Er du komfortabel med å havne på slike bilder?

Frivillighet Norge vil gjerne holde kontakt med deg og gi deg relevant informasjon, nyheter, tips og invitasjoner fra frivilligheten. Velg her hvilke av våre lister du ønsker å stå på. Hvis du allerede står på disse listene så vil vi ikke slette deg om du ikke krysser av her. (Du vil heller ikke få dobbelt opp med eposter..)