Velkommen til digital debatt i regi av Frivillighet Norge

Fritidsaktiviteter for alle – men til hvilken pris? 

Tirsdag 11. august kl. 12.00-13.00 inviterer vi til en gratis digital debatt om dette tema, sammen med politikere og ledere fra nasjonale organisasjoner.  

Frivillighet Norge vil at alle barn skal få delta på de fritidsaktiviteter de ønsker.
 
Vi heier på tiltak som river økonomiske barrierer for deltakelse. Men hva kan slike tiltak også utfordre og endre på? Hvordan sikrer vi at tiltakene når de som trenger det mest?
Kan kommunes og statens iver for å skape aktivitet uten kostnad for deltakerne medføre noen utfordringer på sikt for de frivillige organisasjonene? 
 
Etter et halvt år med korona og begrenset aktivitet er vi nå bekymret for at mange barn og unge ikke starter opp igjen med sine fritidsaktiviteter når samfunnet åpner opp igjen. Hvordan får vi alle med?
 
Frivillighet Norge har vedtatt en resolusjon på sitt årsmøte i mai 2020 «Frivillighet Norge vil bidra til at flere barn og unge kan delta i organisert fritidsaktivitet, og spesielt barn i familier med vedvarende lavinntekt.» Vi jobber med Ungfritid.no som et nytt nasjonalt verktøy for at flere nye barn og unge skal finne en varig fritidsaktivitet som passer for dem, og som det varslede Fritidskortet kanskje kan bidra til at de kan bli med på. 
 
Nå inviterer vi til en «Dugnad for økt deltakelse» og vil oppfordre frivillige organisasjoner til å legge til rette for vekst i sine fritidsaktiviteter med et mangfold av nye deltakere. Har organisasjonene nok frivillige til å gjennomføre aktivitetene i tiden fremover? Hvilke barrierer står i veien for dette?
 
Deltagere i debatten:

Rita Hirsum Lystad – president, Norges Musikkorpsforbund
Håvard Djupvik – speidersjef, Norges Speiderforbund
Isa Maline Isene – styreleder, LNU
Berit Kjøll – idrettspresident, NIF

Stian Slotterøy Johnsen fra Frivillighet Norge er ordstyrer.


Personvern
Ved å melde meg på dette eventet samtykker jeg til at informasjon om mitt navn, organisasjon, stilling/verv distribueres til alle medarrangører, foredragsholdere/innledere på arrangementet. All informasjon i skjema lagres av Frivillighet Norge til oppfølging etter arrangementet er sendt ut og slettes så fra våre registre. Jeg er også inneforstått med at det kan tas opptak av arrangementet i hensikt å skrive referater. Dersom opptaket skal publiseres vil det være etter samtykke lenger ned i dette skjema.

* Angir obligatorisk
Samtykker du til at Frivillighet Norge kan publisere hele opptaket av dette arrangementet? Det vil uansett bli tatt opptak av arrangementet til internt bruk for å skrive referater.

Frivillighet Norge vil gjerne holde kontakt med deg og gi deg relevant informasjon, nyheter, tips og invitasjoner fra frivilligheten. Velg her hvilke av våre lister du ønsker å stå på. Hvis du allerede står på disse listene så vil vi ikke slette deg om du ikke krysser av her. (Du vil heller ikke få dobbelt opp med eposter..)