Påmelding til Frivillighet Norges årsmøte 28. mai 2020

Her kan du melde deg på årsmøtet til Frivillighet Norge 28. mai 2020. 

Årsmøtet vil bli holdt digitalt på Zoom. Årsmøtet starter kl. 15:00 og forventes å være ferdig kl. 19:00. Registrering er fra kl. 14:30. 

For å kunne stemme under Frivillighet Norges årsmøte kreves fullmakt til å representere organisasjonen. Styreledere og generalsekretærer/daglige ledere har automatisk fullmakt til å forvalte organisasjonens tale- og stemmerett. Dersom organisasjonen i stedet ønsker å melde på andre må det samtidig med påmelding oversendes en fullmakt habiba@frivillighetnorge.no.

Personvern
Ved å melde meg på dette eventet samtykker jeg til at informasjon om mitt navn, organisasjon, stilling/verv distribueres til alle medarrangører, foredragsholdere/innledere på arrangementet. All informasjon i skjema lagres av Frivillighet Norge til oppfølging etter arrangementet er sendt ut og slettes så fra våre registre. Jeg er også inneforstått med at det kan tas opptak av arrangementet i hensikt å skrive referater. Dersom opptaket skal publiseres vil det være etter samtykke lenger ned i dette skjema.

* Angir obligatorisk
Samtykker du til at Frivillighet Norge kan publise

Frivillighet Norge vil gjerne holde kontakt med deg og gi deg relevant informasjon, nyheter, tips og invitasjoner fra frivilligheten. Velg her hvilke av våre lister du ønsker å stå på. Hvis du allerede står på disse listene så vil vi ikke slette deg om du ikke krysser av her. (Du vil heller ikke få dobbelt opp med eposter..)